E-posta: boyabatgazetesi@boyabatgazetesi.com

Sıladan Mektup Var -19

Bugün siyaseti ıska gececeğim.
Nedeni ise son günlerde kanayan bir yaraya parmak basmak istiyorum.
Neymiş efendim "Osmanlı torunuymuş"
Gerçekler öyle demiyor ama!.

Son yıllarda yeni bir görüş, yeni bir sunuş türetip, insanları peşinden sürüklemek isteyenlerin oluşturduğu yeni bir akım başladı.

Adı "Ben Osmanlı Torunuyum"

Sakına!

Bu çağrıştırmalardan rahatsız falan değilim. Beni rahatsız eden bu akımın devamında Cumhuriyet'e ve kurucusu Atatürk'e karşı yapılan saldırıların yoğunlaşmasıdır. Bu kişilerin amaçları gayet ortada.. Sofradaki pastadan bir dilim kapmak, ateşe yakın olup, ısınmak..

Ayrıca Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey'in, Oğuzların Bozok kolu - Günhan soyu - Kayı boyu olduğunun altını da çizelim.

Sadede gelmeden önce tarihdeki bazı gerçekleri sizlerle paylaşmak istedim. Oğuzlar / Atalarımız.Uzlar, Oğuzlar olarak bilinen kadim Ötüken boyu, Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra Orta Asya'da tutunamamış, batıya doğru göç ederek kuzey Kadareniz sahillerine kadar ulaşmış, 1068 yılında Kıpçaklar tarafından yıkılarak Doğu Avrupa'ya dağılmışlardır.

Türk Tarihinin en köklü, en kalabalık boyu olan "Uzlar"(Oğuzlar), Göktürk birliğinin yıkılmasıyla, diğer Türk Boylarıyla ihtilafa düşmüş, İç Asya'daki Türk boylarıyla girdiği mücadeleler neticesinde batıya doğru göç ederek, önce Hazar coğrafyasına, oradan da Kuzey Karadeniz'e ulaşarak, Doğu Avrupa'ya Türk izlerini taşımış, 11. Yüzyılda diğer Türk Kavimleri olan Kuman-Kıpçaklar tarafından mağlup edilerek tarih sahnesinden silinmiştir.

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Selçuklular, 1071 yılında Bizansla yapılan Malazgirt savaşıyla Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştı. Anadolu'ya hızla Türk akınları başlayınca çeşitli beylikler de kurulmuştur.

Saltuklular

Erzurum merkezli kurulmuşlardır. Çevrelerinde de yer edinmişlerdir. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Ebu Kasım tarafından kurulmuştur.

Mengücekler

Erzincan, Kemah ve Divriği çevresinde kurulmuşlardır. Mengücek Gazi tarafından kurulmuştur.

Danişmentliler

Sivas merkezli kurulmuş olup, Tokat, Amasya ve Kayseri civarında da yer edinmişlerdir. Gazi Ahmet tarafından kurulmuştur.

Artuklular

Diyarbakır ve Mardin merkezli yaşamışlardır. Artuk Bey'in oğulları Sökmen ve İl Gazi tarafından kurulmuştur.

Çaka Beyliği

İzmir ve çevresinde kurulmuştur.Çaka Bey tarafından kurulmuştur..

Anadolu Türk Beylikleri

Karamanoğulları (1256 - 1487) Konya - Karaman
Germiyanoğulları (1299 - 1429)Kütahya
Karesioğulları (1304 - 1360) Balıkesir
Aydınoğulları (1308 - 1426) İzmir - Efes, Foça
Candaroğulları (1292 - 1461) Kastamonu - Sinop
Saruhanoğulları (1313 - 1410) Manisa
Hamitoğulları (1300 - 1423) Isparta civarı
Dulkadiroğulları (1337 - 1515) Elbistan
Ramazanoğulları (1353 - 1608) Adana civarı
Kadı Burhaneddin Devleti (1381 - 1398) Sivas
Eratna Devleti (1335 - 1381) Sivas civarı

Kayı'ların Söğüt'e yerleştirilmesi (Ertuğrul Gazi /Devleti Aliyye'nin temelinin atılışı)

1200'lü yılların başında Kayı Obası Türkmenistan'da Mahan ismi ile bilinen bir yerden Anadolu'ya doğru hareket etmeye başlayıp 1220'de Ahlat, 1230'larda ise Erzincan dolaylarına gelmiştir. Ardından Anadolu'daki iç karışıklıklar, Moğol baskısı derken zahiri unsurlar, başlarında Ertuğrul Gazi'nin babası olan Süleyman Şah'ın (veya Gündüz Alp) bulunduğu Kayılar'ı güneye sevk ediyor. Halep civarlarında, obanın beyi vefat ediyor. Bu esnada Moğol baskısının da azalmasıyla aşiretin büyük kısmı, büyük kardeşler Sungur Tekin ve Gündoğdu Beyler ile birlikte ana yurtlarına geri dönüyor. Geriye kalanlar Ertuğrul Bey'in önderliğinde Anadolu içlerine doğru harekete ve yurt aramaya devam ediyorlar. Tekrar kuzeye, Erzurum yaylalarına çıkan aşiret, buradan Kayseri üzerinden önce Ankara'nın doğusundaki Karacadağ bölgesine yerleşiyor. Karacadağ dönemin serhad bölgesi, yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin batıdaki sınır karakolu. Selçuklular'ın batıya yaptığı sefere Kayı Obası da katılıyor, Eskişehir ve Söğüt dolayları fethedildikten sonra, Selçuklu hükümdarı başkente dönerken ordunun başına Ertuğrul Bey'i bırakıyor, seferden sonra da Ertuğrul Bey'in talebi ile Söğüt merkez ve kışlak olarak; Domaniç yaylaları ise yaylak olarak Kayılar'a veriliyor.

Gelelim sadede.

Ben Osmanlı torunuyum diyenler, tarih hiç de öyle demiyor ama!

Anadolu Beyliklerini gösteren haritaya baktığımızda Osmanlı Beyliği'nin sadece Trakya topraklarını (İstanbul-Kırklareli-Tekirdağ- Edirne) Türk topraklarına kattığını görürsünüz. Alınan bu toprakları, 1. Dünya savaşında kaybettiğimizi Kurtuluş Savaşı sonrası tekrar kazandığımızı da unutmayalım. Osmanlılar batı, yani Balkanlar haricinde doğu ve güneydoğuda aldığı topraklar zaten o dönemde Türklerin elindeydi.

Mesela;

Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı savaşlara ve aldığı topraklara şöyle bir göz atalım!

1461'da Türkmenler'den kurulu olan Candaroğulları Beyliği'ne son verdi. (Sinop-Kastamonu-Çankırı

11 Ağustos 1473'te Otlukbeli Savaşı'nda Türkmenlerden oluşan Akkoyunlu Devletini ortadan kaldırdı.

1474' te genelde Avşar Türkmenlerinden oluşan Karamanoğulları beyliğini ortadan kaldırdı.

Yavuz Sultan Selim'in yaptığı savaşlara ve aldığı topraklara şöyle bir göz atalım!

Çaldıran savaşı (İran topraklarında devlet kuran Türkmen olan Şah İsmail ile)

Mercidabık Savaşı (Türkmenlerden oluşan Memluk devletini yendi)

Ridaniye Savaşı (Türkmenlerden oluşan Memluk Devletini ortadan kaldırdı)

Turnadağ savaşı (Türkmenlerden oluşan Dulkadiroğlu ile Osmanlı Devleti arasında)

Bu iki padişah döneminde adeta Türkmen kanı oluk oluk aktı. Ayrıca buralarda yaşayan Türkmenler sürgün edildi.

Genelde Boyabat'a yerleşimler bu dönemde oldu. (Kozonoğulları-İmamoğulları-Paşalıoğulları-Şamlılar-Recepoğulları sürgün edilen aşiretlerden sadece bir kaçı) Bu konuda diğer padişahlarda çok masum değil. Konuyu fazla uzatmamak için diğer padişahları es geçiyorum.

İlçemizdeki Kayı köyleri.

* İlçemizde Kayı boyuna mensup kaç köy var? (Aşağıda belirteceğim)

* İstanbul'un fethine hangi Türk Beylikleri katıldı?

Zannediyorsunuz ki İstanbul Fethini sadece Kayı Boyu gerçekleştirdi. Zamanla Osmanlılar tarafından ihanete uğrayan tüm beylikler ve diğer boylara bağlı olan Türkmenler de o fetihte idi.

* İstanbul fethi sırasında üstün başarılar gösteren o tarihlerede Sinop ve Kastamonuda hüküm süren, Candaroğlu Beyliği'ne, İstanbul fethi sonrası Fatih Sultan Mehmet'in sergilediği kalleşçe oyundan bi habersiniz tabi.. (Fatih, Candaroğlu beyinden askeri yardım ister, bu buyruk üzerine yüzlerce atlı yardıma gönderilir. Fatih gelen kişileri esir alır. Esir edilenlerin arasında beyin oğlu Ömer'de vardır. Fatih yaptığı bu ihanetin akabinde Candaroğlu üzerine ordusunu gönderir. Türk kanı akmasını istemeyen Candar Beyi şehrin anahtarını Fatih'in komutanına teslim eder.)

Ayrıca

* Fatih Sultan Mehmet'in "Kardeş katli vaciptir" fetvası Allah'ın kitabı Kuran-ı Kerim'e uygun mu?

* Bu fetva üzerine Kanuni Sultan Süleyman'ın, iki oğlu ve altı torununu, iki eniştesini öldürmesi resmen bir cinayettir.

* Ayrıca Osmanlıda ki cariye sistemi nasıl çalışıyordu, bu sistem İslamiyete uygun mu? Hayır!

* İlişki kurma sonucu hamile kalan cariyelerin sonunda başlarına neler geliyordu? Cariyeler ve çocuklar öldürülüyordu

* İslam dini dört kadınla evliliğe müsaade ederken bazı padişahların kaç eşi vardı? Mesela 39 yaşında ölen Sultan Abdülmecid'in 25 karısı ve 43 çocuğu olduğunu biliyormusunuz.

* İslam dini köleleri azat etmeyi tavsiye ederken, Osmanlı padişahları köle ticaretine müsamaha göstermiştir? Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımı Hürrem Sultan bir köledir.

* İslam dininin men ettiği içki ve uyuşturucuyu hangi padişahlar kullanıyordu? Sayıları çok denecek kadar fazladır. Sarayın mutfak alım listelerinde şarap yamaktadır. İnanmayan arşiv belgelerine baksın.

* Kafa proplemi olan kaç Osmanlı Padişahı vardı? Üç padişah (Hani söz konusu devlet bekası idi.)

* Kardeş katli devlet bekası için mi yoksa koltuk sevdası için mi? Sultan III. Mehmet tam 19 kardeşini katletmiştir.

Ha bu arada Osmanlı Devleti 622 yıl hüküm sürmüş diyenlere hatırlatayım dedim, Çin İmparatorluğu 2123 yıl, Doğu Roma İmparatorluğu 1058 yıl, Roma Cermen imparatorluğu 844 yıl hüküm sürmüştür.

Son yıllarda öyle bir algı yarattıldıki sanki Türkler Kayılar'dan ibaret, Osmanlı padişahlarıda sütten çıkmış birer ak kaşık.

Mesela;

İlçemizde mukim olan İmamoğlu-Kozanoğlu-Paşalıoğlu-Manişoğlu-Okçu aileleri, Bozok kolu/Yıdızhan soyu/Avşar boyu'dur.

Kozanlı-Kara Musalı-Benişli-Alibeyli-Gündüzlü köyleri (Paşalıoğlu-Yeşilçam-Günpınar)-İsaoğlu-Çulhalı-İmamlı-Mahmutlu-Okçu Mehmetli- Günpınar Çalış ve Recepoğlu mahallesi- Yeşilçam Manişoğlu mahallesi-Uzunçay Kasımoğlu mahallesi-Yeniköy Yaka mahallesi-Kozkule Yahşi mahallesi-Esentepe Musa mahallesi-Taşhanlı Toklu mahallesi-Kuyucakpınar Hıdırlı mahallesi-Koçak Karaçalu mahallesi? Akyörük Selmanağa Taşlı mahallesi Bozok kolu/Yıdızhan soyu/Avşar boyu'dur.

Dağtabaklı köyü Cerit Türkmen obasıdır. Dodurga köyü Bozok kolu-Ayhan soyu-Dodurga boyu'na mensuptur. Eğlence köyü Dulkadiroğulları içerisindeki Bayat boyu'ndan gelir. Esengazili ise Yiva boyu mensuplarıdır. Yanalak (Yeşilköy) Oğuzların, Bozok kolunun, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmenlerindendir. Öşek (Yazı köyü) Kuman ve Kıpçak'tır. Yaylacılı köyü Çepni mahallesi Çepni boyundan gelir. Yabanlı köyü Bayındır boyundan gelir.

Yeni Camili köyünden olan emekli öğretmen Mustafa Türk, Osmanlıya kök söktüren Çukurova'nın en büyük Türkmen aşireti olan Bozdoğanlar (Kerimoğlu) mensubudur. Kara Evli Boyu'na mensup köylerimiz ise Düz Karaağaç-Büyük Karağaç köyüdür. Yine Kayı boyuna mensup üç mahalle vardır. Bunlar ise Çattepe Mert mahallesi-Arıoğlu Kemaloğlu mahallesi, Çulhalı ve Ekinveren'in Aydınlı mahalleleri.

Ayrıca;

Günümüzde vergiler vatandaşa yol, su, elektrik olarak geri döner. (Son 17 yıl hariç) Osmanlı aldığı vergiler ile Anadolu halkını inim inim inletirken karşılığında hangi yolu, hangi suyu, hangi elektriği, hangi sağlığı, hangi eğitimi verdi?

Ayrıca Anadolu'yu es geçerek tüm yatırımları Balkanlara, Avrupaya yapması nedeni sizce ne olabilir?

Mesela Sinop'ta Osmanlıya ait bir eser gösterebilirmisiniz.?

Vesselam Anadolu'nun mimarı Osmanlılar değil Selçuklular'dır.

Evet.

Acısı ve tatlısı ile, doğruları ve eksileri ile Osmanlı da bizim ecdatımız. Çanakkale Savaşında dedelerimiz Osmanlı Devleti'nin birer neferi olarak şehit olmadılar mı? Ama gerçekleri öğrenmekte her birey için sorumluluktur. Bu ülkede Kayı boyundan olanlar gibi diğer boylara mensup milyonlarca insan olduğunuda unutmayalım. Mesela ben Avşar'ım onurda duyuyorum.

Nihayetinde hepimiz Türk'üz..

Şu anda TÜRKİYE CUMHURİYETİ toprakları üzerinde yaşıyoruz. Kurucusu da Mustafa Kemal ATATÜRK, aksini iddia edene, "Müddei iddiasını ispatlamakla mükelleftir." diyerek noktayı koyuyorum. Bir sonraki yazımda buluşmak üzere, hoş ve esen kalın.

SAYGILARIMLA

Hüseyin Cömert

Tarih:11 02 2019 14:57(3083) Facebook'ta Paylaş

8. Yorum: boyabatlı kağzım 12 02 2019 20:19
çok güzel ve aydınlatıcı bir yazı daha sayın cömertten. cömert daima hak için hukuk için boyabatlı için cabalıyor. helal olsun.

7. Yorum: boyabatlı 12 02 2019 15:46
mostar köprüsü,drama köprüsü,üsküp taş köprü,prizren taş köprü ve sinan paşa camii,saraybosna başçarşı,manastır askeri idadisi,üsküp çarşısı,ohrid kalesi,gazi hüsrev bey kütüphanesi,estergon kalesi,evliya çelebinin yazdığına göre osmanlı döneminde mostarda 45 câmi ve mescit,19 su değirmeni, 26 han, 2 hamam, 5 medrese yapılmıştır.bunun dışında yüzlerce camii,han,hamam yapılmıştır.fatih sultan mehmede dil uzatanlar önce dönüp aynaya bir baksınlar. osmanlı gittiği yerde kılıç zoru ile kimsenin dini değiştirmemiştir.gittiği yerlerde adalet ve peygamberimizin tebliğ metodu ile islamı anlatmışlardır.onca haçlı seferine karşı göğüs germişler şanla şerefle islamın bayraktarlığını yapmışlardır. işte bu sebebten bazıları osmanlıyı sevmiyor ve kin kusuyor.

6. Yorum: yazık 12 02 2019 12:35
biz eski günleri de gördük tüp kuyruklarını da gördük diyenler...iki kilo domates alabilmek için oluşan kuyruklara ne diyecekler acaba....

5. Yorum: sarı çizmeli 12 02 2019 11:45
saygıdeğer boyabat gazetesi okurları, yolummacaristan’ın başkenti budapeşte düştü orada gezerken baktım her yer tarihi eser orada turistleri gezdiren otobüse bindim merak ettim osmanlıdan kalan burada ne var diye tuna nehri ortasında bir adacık bu ada dönem dönem budapeşte fet edenler tarafından değişik amaçlarla kullanılmış bazıları gelmiş kütüphane bazıları gelmiş avlak olarak kullanmışlar bizim osmanlı gelmiş harem yanınada hamam kurmuş çayın taşıyla çayın kuşunu vurmuş maceristanda yemiş şimdi geldim sonucu iddaa ediyorum budapeştedeki tarihi eserler köprüler şatolar vs osmanlı’nın 800 yılda kurduğu tarihi eserden fazladır bana bir osmanlı’nın bıraktığı tarihi eserleri sayın ben de bileyim öğreneyim saygılar sevgiler

4. Yorum: boyabatlıya 12 02 2019 11:13
haticeye değil neticeye bak.mustafa kemal ve silah arkadaşları olmasaydı cesetlerimizi gömmeye toprak kalmayacaktı.osmanlıyı bir iki padişahla sınırlayamazsın geneline bakacaksın.efendim üç kıtaya hükmetmiş...hükmetmişte ne olmuş sonuç..... evet yavuz ve fatih türkmen katliamı yapmıştır. ayrıca osmanlıdan önce anadolu zaten türklerin elinde idi. kayı boyunu söğüde yerleştiren selçuklulardır. ayrıca osmanlı avrupada toprak almadı sadece kuşattığı ülkeleri haraca bağladı.müslümanlaştırmadı.mevcut avrupadaki müslümanlar zamanla oralara yerleştirilmiş türkmenlerdir. doğu ve güneydoğu ülkelerine gelince zaten oralar diğer türk devletinin hakimiyetinde idi.osmanlı coğu savaşı diğer türk devletleri ile yapmıştır.gerçekler ilede yüzleşelim

3. Yorum: 11 köy 12 02 2019 09:47
domates biber patlıcan kuyruklar başladı bu cahape var yaa bunların yatacak yeri yok benim vatandaşım kuyrukta bekliyor neden bekliyor iki lira fark için evide uzaksa onuda dolmuşa verir kuyrukta bekladiğide kâr kalır.

2. Yorum: boyabatlı 12 02 2019 08:46
viyana kapılarına dayanan,mısırdan cezayire kadar 3 kıtada hüküm süren bir devlet.haçlılar ile cenk etmiş şan ve şerefle islamın sancaktarlığını yapmıştır.ihanet ile suçladığınız fatih sultan mehmed istanbulu fetih ederek bir çağı kapatıp bir çağı açtı.dünyaya adaleti ile hüküm etmiş tarihte şanlı bir yeri vardır.osmanlı devleti bir medeniyetin adıdır.biz sizler gibi işimize gelmeyen tarihi inkar edenlerden değiliz.kurulan 22 devletin göktürk,büyük hun,gaznenileler,selçuklu
devletide biziz,osmanlı devletide şimdiki türkiye devletide biziz.osmanlı imp.bir ırkın değil bir devletin adı.tarihte her devletin bir yükseliş bir çöküşü olmuştur çünkü ilanihaye devam edecek diye bir şey yok.o zanda tıpkı bugün olduğu gibi içimizde hainler hiç bitmemiş,devlete baş kaldıranlar fitne çıkaranlar olmuş ve cezalarını bulmuş. şimdide fitne çıkaranlar bunu osmanlıya kin kusarak yapıyor.dikkatimi çekti islamdan müslümanlardan rahatsız olan kişilerin büyük bölümü aynı zamanda osmanlıdan da rahatsız.

1. Yorum: iddia ediyorum 11 02 2019 22:07
osmanlı avrupada kuşattığı hiçbir ülkeyi müslüman yapmamıştır.sadece haracını almıştır.bugün o ülkelerde müslüman var ise zamanında oralara yerleştirilen türkmenlerdir. mesela kıbrısı alan 2. selim avşarları oraya sürmüştür. rauf denktaş'ın ve alparslan türkeş'in aileleri sadece bunlardan ikisidir.bugün niğboluda müslüman varsa niğbolu savaşı sonrası buraya yerleştirilen avşarlardır. yunanistan ona keza ...atatürkü'ün ailesi konyadan yunanistana gönderilmiştir.türkiyenin
doğusu ve güneydoğusu ülkelere gelince oralara islamiyeti timur ve diğer türk devletleri yaymıştır.fatihin torunlarının hristiyan olduğunu biliyormusunuz.belkide daha nice vatandaşımız.


Yorumcuların dikkatine! Yasal Uyarı!

  1. Yorumlarınızı anlaşılır bir dille ve dilbilgisi kurallarına uygun olarak özenle yazınız. BÜYÜK HARF kullanmayınız. Tekrar okuyarak yanlışlarınızı düzeltiniz.
  2. Anlaşılmaz kısaltmalar yapmayınız.
  3. Lütfen yorumlarınızda terbiye dışı sözler kullanmayınız.
  4. Yazılan yorumların sorumluluğu yazarına aittir. Sonradan pişman olunacak hukuki sorunlarla karşılaşmamak için kişi veya kurumlara yöneltilmiş olan eleştirileriniz hakarete varmasın.
  5. Yorumlar denetlendikten sonra yayına verilecektir.
  6. Yazılarımızda yanlış ya da kusurlu bir konu bulunursa bunu lütfen bize bildiriniz.

Yukarıdaki Sözleşmeyi/Uyarıları kabul ediyorum.
'Evet' Yazın:
İsim:
E-mail: (isteğe bağlı)

| Beni Unut

Rabia Arapça’da “dördüncü” demektir


Gözlerinin İçine Bakarak…


Beko Eleman İlanı


Boyabat'tan Kar Manzaraları 16 Şubat 2021


Boyabat İlçe Emniyet'i vatandaşları uyardı 2014


Karaman ilinden selamlıyorum


Arefe Günü ve Ramazan Bayramı


Dualarla bayrama ulaşmak


Boyabat'ın 2020 yılı nüfusu belli oldu


Yılmaz Özdil şehit dedelerimizin dünyanın nerelerinde yattığını


Rıza Mor'u Aramızdan Ayrılışının 5. Yılında Rahmetle Anıyoruz


Sarıkamış Faciası


Ahmed Cevad'ın yazdğı Çırpınırdı Karadeniz şiirinin aslı


On Bin Ekmek Faturası


Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Tanıtım Videosu


2019 Yılı Sinop İlçeleri Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları


Korona Virüs Salgını İçin Korunma Yöntemleri


8-9 Şubat Boyabatta Kar Yağışından Görüntüler


5 bin - 30 bin TL'yi aşan faturaların GİB Portalından e-Arşiv olarak Düzenlenmesi


Osmanlıca


Cumhuriyet’e Yazdım


Müjde…. Hadi Hayırlı Olsun


Kıta sahanlığının da Yunanistan’a bırakılması da mı yalan iftira?


Boğazda Can Pazarı


Teşrik tekbiri başladı


Pirinçle meşhur olduk! Sıra domateste...


Sallım Çorba


Anlayamadıklarım


KÜNYE
Yazı ve Haberleriniz İçin:
boyabatgazetesi@boyabatgazetesi.com
haber@boyabatgazetesi.com
adreslerine E-posta gönderebilirsiniz

Türkiye Türklerindir! DtGaNi
* ANASAYFA *